Poskytovatel služeb typu II

Interní poskytovatel služeb, který poskytuje sdílené služby IT více než jedné obchodní jednotce. Poskytovatelé služeb typu II jsou také známí jako sdílené servisní jednotky.


Type II service provider

An internal service provider that provides shared IT services to more than one business unit. Type II service providers are also known as shared service units.

Použito v metodice