Poslání

Stručný popis celkového účelu a záměrů organizace. Uvádí, co má být dosaženo, ale ne to, jak by mělo být toto dosaženo.


Mission

A short but complete description of the overall purpose and intentions of an organization. It states what is to be achieved, but not how this should be done.

Použito v metodice