Posouzení

Kontrola a analýza, aby bylo zkontrolováno, zda je dodržována norma nebo soubor pokynů, zda jsou záznamy přesné nebo zda jsou splněny cíle účinnosti a účinnosti. 

Použito v metodice