Posouzení

Kontrola a analýza, aby bylo zkontrolováno, zda je dodržována norma nebo soubor pokynů, zda jsou záznamy přesné nebo zda jsou splněny cíle účinnosti a účinnosti. 


Assessment

Inspection and analysis to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met.

Použito v metodice