Postavení

Název požadovaného pole v mnoha typech záznamů. Zobrazuje aktuální stav životního cyklu příslušné konfigurační položky, incidentu, problému apod.


Status

The name of a required field in many types of record. It shows the current stage in the lifecycle of the associated configuration item, incident, problem etc.

Použito v metodice