Postavení

Název požadovaného pole v mnoha typech záznamů. Zobrazuje aktuální stav životního cyklu příslušné konfigurační položky, incidentu, problému apod.

Použito v metodice