Postup

Dokument obsahující kroky, které specifikují, jak lze aktivitu dosáhnout. Postupy jsou definovány jako součást procesů.


Procedure

A document containing steps that specify how to achieve an activity. Procedures are defined as part of processes.

Použito v metodice