Postupná obnova

Možnost obnovení, která je také známá jako studený pohotovostní režim. Postupné využití obvykle používá přenosné nebo pevné zařízení, které má podporu životního prostředí a síťovou kabeláž, ale žádné počítačové systémy. Hardware a software jsou instalovány jako součást plánu kontinuity služeb IT. Postupné zotavení obvykle trvá déle než tři dny a může trvat podstatně déle.


Gradual recovery

A recovery option that is also known as cold standby. Gradual recovery typically uses a portable or fixed facility that has environmental support and network cabling, but no computer systems. The hardware and software are installed as part of the IT service continuity plan. Gradual recovery typically takes more than three days, and may take significantly longer.

Použito v metodice