Požadavek

Formální vyjádření toho, co je zapotřebí - například požadavek úrovně služeb, požadavek projektu nebo požadované výsledky pro proces.


Requirement

A formal statement of what is needed – for example, a service level requirement, a project requirement or the required deliverables for a process.

Použito v metodice