Požadavek služby

Formální žádost uživatele o něco, co má být poskytnuto - například žádost o informace nebo radu, obnovení hesla, nebo nainstalovat pracovní stanici pro nového uživatele. Požadavky na služby jsou řízeny procesem vyplňování požadavků, obvykle ve spojení s obslužným stolem. Požadavky na služby mohou být spojeny se žádostí o změnu v rámci plnění žádosti.


Service request

A formal request from a user for something to be provided – for example, a request for information or advice; to reset a password; or to install a workstation for a new user. Service requests are managed by the request fulfilment process, usually in conjunction with the service desk. Service requests may be linked to a request for change as part of fulfilling the request.

Použito v metodice