Pracovní instrukce

Dokument obsahující podrobné pokyny, které specifikují přesně, jaké kroky mají být provedeny k provedení činnosti. Pracovní instrukce obsahuje mnohem více detailů než postup a je vytvořena pouze tehdy, jsou-li potřebné velmi podrobné pokyny.


Work instruction

A document containing detailed instructions that specify exactly what steps to follow to carry out an activity. A work instruction contains much more detail than a procedure and is only created if very detailed instructions are needed.

Použito v metodice