Pracovní zátěž

Zdroje potřebné k dodání identifikovatelné části služby IT. Pracovní zátěže mohou být kategorizovány uživateli, skupinami uživatelů nebo funkcemi v rámci služby IT. Používá se k analýze a řízení kapacity, výkonu a využití konfiguračních položek a služeb IT. Termín je někdy používán jako synonymum pro průchodnost.


Workload

The resources required to deliver an identifiable part of an IT service. Workloads may be categorized by users, groups of users, or functions within the IT service. This is used to assist in analysing and managing the capacity, performance and utilization of configuration items and IT services. The term is sometimes used as a synonym for throughput.

Použito v metodice