Práh

Hodnota metriky, která by měla způsobit generování výstrahy nebo akce řízení.


Threshold

The value of a metric that should cause an alert to be generated or management action to be taken.

Použito v metodice