Práh

Hodnota metriky, která by měla způsobit generování výstrahy nebo akce řízení.

Použito v metodice