Praktika

Pracovní postup nebo způsob, jakým musí být provedena práce. Praktiky mohou obsahovat činnosti, procesy, funkce, normy nebo směrnice. 


Practice

A way of working, or a way in which work must be done. Practices can include activities, processes, functions, standards and guidelines.

Použito v metodice