Práva

Nároky nebo oprávnění udělené uživateli nebo roli - například právo upravit konkrétní údaje nebo povolit změnu.

Použito v metodice