Pravidla bezpečnosti

Politika zabezpečení informací je soubor zásad vydaných organizací, která zajistí, aby všichni uživatelé informačních technologií v doméně organizace nebo jejích sítí dodržovali pravidla a pokyny týkající se bezpečnosti informací uložených digitálně v jakémkoli bodě sítě nebo v rámci organizační hranice autority

Použito v metodice