Přechod

Změna stavu, která odpovídá pohybu služby IT nebo jiné položky konfigurace z jednoho životního cyklu do druhého.


Transition

A change in state, corresponding to a movement of an IT service or other configuration item from one lifecycle status to the next.

Použito v metodice