Příčina

Základní nebo původní příčina incidentu nebo problému.


Root cause

The underlying or original cause of an incident or problem.

Použito v metodice