Přijetí

Formální shoda, že služba, proces, plán nebo jiná dodávka IT je úplná, přesná, spolehlivá a splňuje stanovené požadavky. Přijímání obvykle předchází vyhodnocení nebo testování změn a je často nutné předtím, než přistoupíte k další fázi projektu nebo procesu. 

Použito v metodice