Přijetí

Formální shoda, že služba, proces, plán nebo jiná dodávka IT je úplná, přesná, spolehlivá a splňuje stanovené požadavky. Přijímání obvykle předchází vyhodnocení nebo testování změn a je často nutné předtím, než přistoupíte k další fázi projektu nebo procesu. 


Acceptance

Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its specified requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process.

Použito v metodice