Přímé náklady

Náklady na poskytování služby IT, která může být plně přidělena konkrétnímu zákazníkovi, nákladovému středisku, projektu atd. Například náklady na poskytování nesdílených serverů nebo softwarových licencí.

Použito v metodice