Přímé náklady

Náklady na poskytování služby IT, která může být plně přidělena konkrétnímu zákazníkovi, nákladovému středisku, projektu atd. Například náklady na poskytování nesdílených serverů nebo softwarových licencí.


Direct cost

The cost of providing an IT service which can be allocated in full to a specific customer, cost centre, project etc. For example, the cost of providing non- shared servers or software licences.

Použito v metodice