PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments

Standardní metodika vlády Spojeného království pro řízení projektů.


PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments

The standard UK government methodology for project management.

Použito v metodice