Priorita

Kategorie, která slouží k identifikaci relativního významu incidentu, problému nebo změny. Priorita je založena na dopadu a naléhavosti a slouží k identifikaci požadovaných časů pro akce, které je třeba podniknout. Dohoda o úrovni služeb může například uvést, že incidenty s prioritou 2 musí být vyřešeny do 12 hodin.


Priority

A category used to identify the relative importance of an incident, problem or change. Priority is based on impact and urgency, and is used to identify required times for actions to be taken. For example, the service level agreement may state that Priority 2 incidents must be resolved within 12 hours.

Použito v metodice