Případová studie

Odůvodnění pro významnou položku výdajů. Obchodní případ obsahuje informace o nákladech, výhodách, možnostech, problémech, rizicích a možných problémech.


Business case

Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems.

Použito v metodice