Proaktivní monitorování

Monitorování, které vyhledává vzory událostí, aby předpovědi možných budoucích selhání.


Proactive monitoring

Monitoring that looks for patterns of events to predict possible future failures.

Použito v metodice