Proaktivní správa problémů

Součástí procesu řízení problémů. Cílem proaktivního řízení problémů je identifikovat problémy, které by jinak mohly chybět. Proaktivní správa problémů analyzuje záznamy o událostech a používá data shromážděná jinými procesy správy IT služeb k identifikaci trendů nebo významných problémů.


Proactive problem management

Part of the problem management process. The objective of proactive problem management is to identify problems that might otherwise be missed. Proactive problem management analyses incident records, and uses data collected by other IT service management processes to identify trends or significant problems.

Použito v metodice