Problém

Příčinou jednoho nebo více incidentů. Příčina není zpravidla známa v době, kdy je vytvořen záznam o problému a proces dalšího řízení problémů je zodpovědný za další vyšetřování.


Problem

A cause of one or more incidents. The cause is not usually known at the time a problem record is created, and the problem management process is responsible for further investigation.

Použito v metodice