Procentní využití

Doba, po kterou je součást obsazena během daného časového období. Například pokud je CPU obsazeno po dobu 1 hodiny jeho využití je 50%.


Percentage utilization

The amount of time that a component is busy over a given period of time. For example, if a CPU is busy for 1,800 seconds in a one-hour period, its utilization is 50%.

Použito v metodice