Procentní využití

Doba, po kterou je součást obsazena během daného časového období. Například pokud je CPU obsazeno po dobu 1 hodiny jeho využití je 50%.

Použito v metodice