Proces řízení rizik

Proces odpovědný za identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik. Řízení rizik se také někdy používá k označení druhé části celkového procesu po zjištění a hodnocení rizik, stejně jako při "hodnocení a řízení rizik". Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.

Použito v metodice