Proces řízení rizik

Proces odpovědný za identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik. Řízení rizik se také někdy používá k označení druhé části celkového procesu po zjištění a hodnocení rizik, stejně jako při "hodnocení a řízení rizik". Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.


Risk management

The process responsible for identifying, assessing and controlling risks. Risk management is also sometimes used to refer to the second part of the overall process after risks have been identified and assessed, as in ‘risk assessment and management’. This process is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice