Proces zpoplatnění

Proces rozhodování o tom, kolik zákazníků by mělo zaplatit (stanovení cen) a získávat z nich peníze (fakturaci).


Charging process

The process responsible for deciding how much customers should pay (pricing) and recovering money from them (billing).

Použito v metodice