Procesy řízení vzájemných vztahů

Skupina procesů ISO / IEC 20000, která zahrnuje řízení obchodních vztahů a správu dodavatelů.


Relationship processes

The ISO/IEC 20000 process group that includes business relationship management and supplier management.

Použito v metodice