Procesy rozlišení

Skupina procesů ISO / IEC 20000, která zahrnuje řízení incidentů a problémů.


Resolution processes

The ISO/IEC 20000 process group that includes incident and problem management.

Použito v metodice