Proforma

Šablona nebo příklad dokument obsahující ukázkové údaje, které budou nahrazeny skutečnými hodnotami, pokud jsou k dispozici.


Pro-forma

A template or example document containing sample data that will be replaced with real values when these are available.

Použito v metodice