Program

Řada projektů a činností, které jsou naplánovány a řízeny společně za účelem dosažení celkového souboru souvisejících cílů a dalších výsledků.


Programme

A number of projects and activities that are planned and managed together to achieve an overall set of related objectives and other outcomes.

Použito v metodice