Projekt

Dočasná organizace s lidmi a jinými prostředky, která je nutná k dosažení objektivního nebo jiného výsledku. Každý projekt má životní cyklus, který obvykle zahrnuje zahájení, plánování, provádění a uzavření. Projekty jsou obvykle řízeny pomocí formální metodiky, jako (PRINCE2) nebo (PMBOK).


Project

A temporary organization, with people and other assets, that is required to achieve an objective or other outcome. Each project has a lifecycle that typically includes initiation, planning, execution, and closure. Projects are usually managed using a formal methodology such as PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) or the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

Použito v metodice