Propustnost

Měření počtu transakcí nebo jiných operací prováděných v pevně stanoveném čase - například 5000 odeslaných e-mailů za hodinu nebo 200 diskových vstupů / výstupů za sekundu.


Throughput

A measure of the number of transactions or other operations performed in a fixed time – for example, 5,000 e-mails sent per hour, or 200 disk I/Os per second.

Použito v metodice