Protiopatření

Může se používat k označení jakéhokoli typu kontroly. Termín se nejčastěji používá při odkazu na opatření, která zvyšují odolnost, odolnost proti chybám nebo spolehlivost IT služeb.


Countermeasure

Can be used to refer to any type of control. The term is most often used when referring to measures that increase resilience, fault tolerance or reliability of an IT service.

Použito v metodice