Provoz

Každodenní řízení IT služby, systému nebo jiné položky konfigurace. Operace se také používá k označení jakékoliv předdefinované činnosti nebo transakce - například načítání magnetické pásky, přijetí peněz v místě prodeje nebo čtení dat z diskové jednotky.


Operation

Day-to-day management of an IT service, system or other configuration item. Operation is also used to mean any predefined activity or transaction – for example, loading a magnetic tape, accepting money at a point of sale, or reading data from a disk drive.

Použito v metodice