Provoz IT

Činnosti prováděné řídícím řízením IT, včetně správy / operačního mostu konzoly, plánování pracovních úkolů, zálohování a obnovy a správy tisku a výstupu. Operace IT se také používají jako synonymum pro provoz služby.


IT operations

Activities carried out by IT operations control, including console management/operations bridge, job scheduling, backup and restore, and print and output management. IT operations is also used as a synonym for service operation.

Použito v metodice