Provozní

Nejnižší ze tří úrovní plánování a dodávek (strategické, taktické, provozní). Provozní činnosti zahrnují každodenní nebo krátkodobé plánování nebo dodávky podnikového procesu nebo procesu řízení IT služeb. Termín je také synonymem pro živé.


Provozní

The lowest of three levels of planning and delivery (strategic, tactical, operational). Operational activities include the day-to-day or short-term planning or delivery of a business process or IT service management process. The term is also a synonym for live.

Použito v metodice