Provozní náklady

Náklady vyplývající z provozování služeb IT, které často zahrnují opakované platby - například náklady na zaměstnance, údržbu hardwaru a elektřinu (známé také jako běžné výdaje nebo výdaje na výdaje).


Operational Cost

The cost resulting from running the IT services, which often involves repeating payments – for example, staff costs, hardware maintenance and electricity (also known as current expenditure or revenue expenditure).

Použito v metodice