Provozní náklady

Provozní (provozní) náklady jsou náklady, které souvisejí s provozem podniku nebo s provozem zařízení, komponenty, zařízení. Jedná se o náklady na zdroje, které organizace používala pouze k udržení své existence.


Running costs

Operating (Operational) costs are the expenses which are related to the operation of a business, or to the operation of a device, component, piece of equipment or facility. They are the cost of resources used by an organization just to maintain its existence.

Použito v metodice