PSO

Projektovaná odstávka služby

Dokument, který identifikuje účinek plánovaných změn, údržbářských činností a plánů zkoušek na dohodnutých úrovních služeb.


PSO

Projected service outage

A document that identifies the effect of planned changes, maintenance activities and test plans on agreed service levels.

Použito v metodice