QA

Quality assurance

Proces, který je zodpovědný za zajištění toho, aby kvalita služby, procesu nebo jiného majetku služby poskytla zamýšlenou hodnotu. Zajištění kvality se také používá k označení funkce nebo týmu, který provádí zajištění kvality. Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.

Použito v metodice