QA

Zajištění kvality

Proces, který je zodpovědný za zajištění toho, aby kvalita služby, procesu nebo jiného majetku služby poskytla zamýšlenou hodnotu. Zajištění kvality se také používá k označení funkce nebo týmu, který provádí zajištění kvality. Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.


QA

Quality assurance

The process responsible for ensuring that the quality of a service, process or other service asset will provide its intended value. Quality assurance is also used to refer to a function or team that performs quality assurance. This process is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice