RACI

Model, který slouží k definování rolí a povinností. RACI je zodpovědný, konzultovaný a informovaný.

Použito v metodice