RCA

Root cause analysis

Aktivita, která identifikuje hlavní příčinu incidentu nebo problému. Analýza kořenových příčin se obvykle soustřeďuje na selhání informační infrastruktury.


RCA

Root cause analysis

An activity that identifies the root cause of an incident or problem. Root cause analysis typically concentrates on IT infrastructure failures.

Použito v metodice