Reaktivní sledování

Monitorování, které probíhá v reakci na událost. Například odeslání dávkové úlohy při dokončení předchozí úlohy nebo zaznamenání incidentu při výskytu chyby.


Reactive monitoring

Monitoring that takes place in response to an event. For example, submitting a batch job when the previous job completes, or logging an incident when an error occurs.

Použito v metodice