Reálné zpoplatnění

Politika nabídek, kdy se skutečné peníze převádějí od zákazníka poskytovateli IT služeb na platbu za poskytování služeb IT.


Real charging

A charging policy where actual money is transferred from the customer to the IT service provider in payment for the delivery of IT services.

Použito v metodice