Recenze

Hodnocení změny, problému, procesu, projektu apod. Hodnocení se obvykle provádějí na předem stanovených místech v životním cyklu a zejména po uzavření. Cílem přezkumu je zajistit, aby byly poskytnuty všechny výstupy, a identifikovat příležitosti ke zlepšení.


Review

An evaluation of a change, problem, process, project etc. Reviews are typically carried out at predefined points in the lifecycle, and especially after closure. The purpose of a review is to ensure that all deliverables have been provided, and to identify opportunities for improvement. See also change evaluation; post-implementation review.

Použito v metodice