Recenze

Hodnocení změny, problému, procesu, projektu apod. Hodnocení se obvykle provádějí na předem stanovených místech v životním cyklu a zejména po uzavření. Cílem přezkumu je zajistit, aby byly poskytnuty všechny výstupy, a identifikovat příležitosti ke zlepšení.

Použito v metodice