Reciproční dohoda

Možnost obnovení. Dohoda mezi dvěma organizacemi o sdílení zdrojů v případě nouze - například zařízení pro vysokorychlostní tisk nebo počítačový prostor.


Reciprocal arrangement

A recovery option. An agreement between two organizations to share resources in an emergency – for example, high-speed printing facilities or computer room space.

Použito v metodice