Rekord

Dokument obsahující výsledky nebo jiný výstup z procesu nebo aktivity. Záznamy svědčí o skutečnosti, že činnost se uskutečnila a může být papírová nebo elektronická - například zpráva o auditu, záznam o událostech nebo protokol z jednání.


Record

A document containing the results or other output from a process or activity. Records are evidence of the fact that an activity took place and may be paper or electronic – for example, an audit report, an incident record or the minutes of a meeting.

Použito v metodice