Release

Jedna nebo více změn v IT službě, která jsou postavena, testována a nasazena společně. Jediné vydání může zahrnovat změny hardwaru, softwaru, dokumentace, procesů a dalších komponent.


Release

One or more changes to an IT service that are built, tested and deployed together. A single release may include changes to hardware, software, documentation, processes and other components.

Použito v metodice