Řešení

Snížení nebo odstranění dopadu události nebo problému, pro které není dosud k dispozici úplné rozlišení - například restartováním položky se nezdařenou konfigurací. Řešení problémů je dokumentováno ve známých chybových záznamech. Řešení incidentů, které nemají související záznamy o problému, jsou zaznamenány v záznamu událostí.


Workaround

Reducing or eliminating the impact of an incident or problem for which a full resolution is not yet available – for example, by restarting a failed configuration item. Workarounds for problems are documented in known error records. Workarounds for incidents that do not have associated problem records are documented in the incident record.

Použito v metodice